Pomoc

Aplikacja Lupe służy do zgłaszania zdarzeń mających miejsce w określnym mieście dla władz oraz służb lokalnych. Dzięki Lupe służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu. Następnie należy wybrać kategorię zgłoszenia i uzupełnić pola formularza:

  • Adres – należy dodać nowy adres lub wybrać z listy dodanych adresów,
  • Kategoria – pole jest uzupełnione zgodnie z wybraną wcześniej kategorią,
  • Data zdarzenia - należy podać datę wystąpienia zdarzenia,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
  • Telefon kontaktowy - jest to pole opcjonalne, umożliwia podanie numeru telefonu,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy zaakceptować wymagane zgody i nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście "Moje zgłoszenia".

 

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „Moje zgłoszenia” znajdującą się w górnym menu. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy. Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje  o konkretnym zgłoszeniu.

2022-02-22_12h27_03.png

 

Istnieje możliwość sprawdzenia zgłoszeń na mapie, w tym celu należy przejść do zakładki z Mapą. Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które są oznaczone na mapie odpowiednim kolorem w zależności od statusu zgłoszenia. Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danym zgłoszeniu.

 2022-02-22_12h25_26.png

 

 

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty” na górnym menu, a następnie "Lista komunikatów". Wyświetli się strona, która zawiera listę komunikatów z możliwością filtrowania po kategorii komunikatu. Klikając w polecenie "Czytaj dalej" można uzyskać szczegółowe informacje o wybranym komunikacie.

 

2022-02-22_12h27_44.png

 

Usunięcie konta użytkownika

 

W cele usunięcia zarejestrowanego konta należy przejść do profilu użytkownika a następnie użyć przycisku Usuń konto. Usunięcie konta jest operacją bezpowrotną.

 

 Przechwytywanie.JPG