Rozbudowa drogi w m. Ligowiec

Mostostal Kielce S.A. informuje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz".

Prace przebiegać będą etapowo. Dnia 13.05.2024r. rozpoczyna się I etap prac, obejmujący budowę wiaduktu w ciągu drogi dojazdowej w km 2+305 linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz. Roboty prowadzone będą w godzinach 6:00 - 22:00 zgodnie z Umową zawartą z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie www.swarzedz.pl

Data ogłoszenia:
13.05.2024 12:44
Kategoria:
Komunikaty