MPZP - Rejon ulic Sadowniczej i Średzkiej w Rabowicach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Rejon ulic Sadowniczej i Średzkiej w Rabowicach : od 06.05.2024 do 27.05.2024 wyłożenie do wglądu. Dyskusja publiczna 08.05.2024 godz. 08.00 . Uwagi do 11.06.2024
Data ogłoszenia:
25.04.2024 14:54
Kategoria:
Ostrzeżenia komunikacyjne