MPZP - obręb Wierzonka - część 4d

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:obręb Wierzonka - część 4d: od 23.11.2023 do 22.12.2023 wyłożenie do wglądu. Dyskusja publiczna 01.12.2023 godz. 08.00 . Uwagi do 10.01.2024
Data ogłoszenia:
20.11.2023 00:00
Kategoria:
MPZP